Huur een touringcar met of zonder chauffeur.

Om een bus bij ons te kunnen huren hebben wij voorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden hebben wij zorgvuldig afgewogen om u zelf, de passagiers en de mede weggebruikers optimaal veiligheid te bieden.

De wetgeving is voor heel Europa gelijk en Nederland heeft via een eigen gerechtelijk besluit in 2000 (met de wet personenvervoer 2000) waarmee het geheel goed afgedicht is en de veiligheid is gewaarborgd. 

Reden dat wij onze bussen alleen verhuren aan bedrijven of verenigingen die een goede reputatie hebben en daarnaast een eigen chauffeur inzetten die voldoet aan de wettelijke gestelde eisen.

Lees meer hierover op pagina van deze website "Eisen chauffeur"

Op het wegennet in Nederland als ook heel Europa wordt regelmatig gecontroleerd dat er op een correcte en veilige wijze personen worden vervoert, controle in Nederland wordt uitgeoefend door de Inspectie Leefomgeving en Transport afgekort ILT genoemd. Overtredingen op rijtijden en oneigenlijk vervoer van goederen of personen vallen onder de economische delicten en worden bijzonder zwaar gestraft met hoge geld boetes, die komt altijd voor rekening van de, dan op dat moment verant-woordelijke (voertuig besturende), chauffeur.

Voorbeeld 1: overtreding rust en rijtijden, boete bedrag max. € 2.500,-

Voorbeeld 2: overtreding commercieel vervoer personen zonder vergunning, boete bedrag max. € 4.600,-

Tijdens het rijden op de openbare weg dienen (zowel de chauffeur als ook de passagiers die zich op dat moment in de autobus bevinden) op vraag zich te kunnen legitimeren (en dienen zij o.a hun verenigingslidmaatschapskaart te kunnen tonen) indien de ILT de bus staande houdt voor controle documenten. Wij raden u aan om vooraf een lijst te maken met de passagiers en met hun persoonlijke lidmaatschapsnummers. Voor bedrijven die de bus huren is het verstandig een personeelslijst met

namen en sofi-nummers bij zich te hebben en deze lijsten voorin de bus te leggen en direct te kunnen overleggen bij de controle onderweg.

Schade aan het voertuig, binnen- of buitenzijde, komen altijd voor rekening van de chauffeur. Schades dienen door de chauffeur zelf verhaalt te worden op de veroorzaker. Schades worden in eerste instantie met de borg verrekend.

Indien de bus langer gebruikt wordt dan vooraf is ingeschat, worden ook deze kosten in gezamenlijk overleg met de chauffeur verrekent met de borgsom mits deze borgsom niet verrekend is met veroorzaakte schades. 

De autobus mag alleen grensoverschrijdend worden ingezet als dit vooraf met ons is overlegd, reden hiervoor zijn de tolkosten en milieu zones in het buitenland die anders zijn gekwalificeerd dan in Nederland, daarnaast dient vooraf een attest geregeld te zijn via het instituut KIWA.

Mocht het voorkomen dat de weersomstandigheden zodanig zijn, ijssel, sneeuw of storm, wordt in gezamenlijk overleg bepaald of het verantwoord is de bus in te zetten, bij het cancellen worden geen kosten / huur in rekening gebracht.

Indien een bus voor u is gereserveerd d.m.v. een (mail) bevestiging en er daarna sprake is van "no-show" is er een bedrag verschuldigd van € 200,- excl. BTW, bij annulering 10 dagen (moet per mail gebeuren) voor de reserveringsdatum worden er geen kosten / huur in rekening gebracht. Heeft u een huurcontract getekend en is er sprake van no show bent u 50% van het afgesproken contract bedrag verschuldigd aan ons.

Bedrag per dag is nimmer onder de € 150,- excl. BTW. (bij stilstand tijdens de huurperiode)  

Onze bussen zijn voorzien van een wettelijk geregelde inzittenden verzekering.

Ons materieel is goed (technisch) onderhouden en hebben uiteraard een recentelijke APK - RDW keuring.

De chauffeur dient zich als correct weggebruiker te gedragen, bij klachten is huur bij ons in het vervolg uitgesloten.

Boetes en verkeersovertredingen worden altijd (ook nadien) in rekening gebracht bij de chauffeur (is prive aansprakelijk) en dienen te worden voldaan per bank aan ons binnen 14 dagen na de kennisgeving, bij uitblijven van betaling wordt na sommatie van ten alle tijde de deurwaarder ingeschakeld.

In Nederland kennen wij milieu zones, onze voertuigen hebben een groen label Euro 4 verkregen door de TUV Nord omdat er een gecertificeerd roetfilter is gemonteerd, U dient zelf te checken of u mag komen op de plaatsen waar u de passagiers wilt afleveren. Op de site www.milieuzones.nl kunt u hier het e.e.a. over lezen. Door het kenteken van de bus in te vullen krijg u een antwoord. Amsterdam heeft eigen regelgeving "milieuzones Amsterdam" lees meer hierover op de site.

Overtredingen worden in alle gevallen verhaald op de chauffeur, boete bedraagt ongeveer € 160,-.

Voor heel Duitsland (in alle 57 steden waar een milieu zone van toepassing is) is met de sticker groene Euro 4 geen belem-mering om binnen de zone te rijden.

De steden Parijs - Antwerpen en Brussel hebben ook een eigen richtlijn waar de groene Euro 4 niet geldig is.