Huur een touringcar met of zonder chauffeur.

Wie kunnen een bus bij ons huren met of zonder chauffeur ?

  1.  Bedrijven die hun eigen personeel willen vervoeren.
  2. Alle verenigingen die als doel hebben activiteiten te ondersteunen voor hun eigen leden. (bijvoorbeeld : sport, zang, welzijn, motorclub, serviceclub)
  3. Prive trouw- en rouwvervoer of welzijns- of sportactiviteiten.
  4. Collega busbedrijven die een (busvervoer) vergunning hebben en die kortstondig een autobus / touringcar nodig hebben als aanvulling.

1. Alle type bedrijven kunnen een bus bij ons huren met inzet van eigen chauffeur, inzetbaar voor bijvoorbeeld :

a. personeelsvervoer woon-werk

b. personeelsvervoer tussen de vestigingen

c. personeelsvervoer bezoek aan beurzen of congressen

d. vervoer personeel m.b.t. personeelsuitjes   

2. Verenigingen kunnen een bus bij ons huren met inzet eigen chauffeur, inzetbaar voor bijvoorbeeld : 

a. voetbalteams, atletiekverenigingen of anderszins sportclubs

b. supportersverenigingen, voor het bezoeken van o.a. uitwedstrijden

c. service clubs in welke hoedanigheid dan ook, te denken aan Rotary, Lions, Kiwanis en Vrij Metselaars etc

d. zangkoren, muziekverenigingen en toneelverenigingen of anderszins cultuur gericht

e. winkeliersvereniging, bedrijfskringen, business clubs

f. dartclubs, dam- of schaakclubs, vrouwen verenigingen etc

g. ski-verenigingen, fiets clubs

3. Private gelegenheden of welzijns- en sportactiviteiten.

a. trouw- en rouwvervoer

b. bel ons voor een toelichting, daarna kijken wij gezamenlijk of dit ook binnen de wet- en regelgeving past.

4. Collega busbedrijven kunnen een bus bij ons huren met inzet van eigen chauffeur om periodieke te korten op te

vangen. Voor deze bedrijven gelden aparte tarieven die op deze site niet vermeld staan, bel ons voor overleg.